Liên hệ với chúng tôi
Văn hóa công ty

Văn hóa công ty

nhiệm vụ:

thúc đẩy ngành công nghiệp máy móc dầu khí Trung Quốc tiến lên


Tầm nhìn:

nơi có xăng dầu có các sản phẩm thương hiệu deshi của chúng tôi.


Định vị Thương hiệu:

Thương hiệu số một trong ngành công nghiệp máy móc dầu khí Trung Quốc.


giá trị cốt lõi:

đảo ngược khách hàng, làm hài lòng nhân viên, tôn trọng hợp đồng, Giữ Lời Hứa, hợp tác cùng có lợi.


lý tưởng của nhóm:

Vâng Lời: sự vâng lời được thực hiện

kết quả: phần thưởng đổi kết quả

lòng biết ơn: Lòng Biết Ơn vào đội

chia sẻ: chia sẻ ký tự tiết lộ


Sản phẩm