Liên hệ với chúng tôi
Subs rác

Subs rác

Subs rác
junk subs
Subs rác
junk subs

trong quá trình khoan. Phụ rác loại LB được áp dụng chủ yếu để câu cá shivers và các vật rơi như răng cacbua. Mũi khoan và ổ trục không thể mang ra khỏi lỗ bằng cách lưu thông chất lỏng thông thường, v. v... nó sở hữu các chức năng quan trọng để giữ cho việc làm sạch lỗ tăng tuổi thọ và ngăn mũi khoan khỏi bị hư hại bất ngờ. Các công cụ có sẵn với tất cả các kích cỡ và siêu hiệu suất.


overshot ván lật được sử dụng để câu cá đường kính nhỏvới đầu câu cá bị khó chịu hoặc bơm cổ áo trong IG annulus như vậy là công cụ lỗ thông hơi tốt với sự khó chịu.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm