Liên hệ với chúng tôi
Ổ đỡ lực đẩy

Ổ đỡ lực đẩy

Ổ đỡ lực đẩy
thrust bearing
thrust bearing2
Ổ đỡ lực đẩy
thrust bearing
thrust bearing2

Loại ổ trục này có tính năng tự căn chỉnh và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của trục lắp và tính linh hoạt của trục.


vòng bi lăn hình cầu lực đẩy có thể được gửi đến Tải trọng trục lớn hơn, trong khi đó nó cũng có thể được gửi đến Tải trọng xuyên tâm fr≤ 0.55fa.


trong số các vòng bi lăn lực đẩy, Vòng bi lăn hình cầu lực đẩy có tốc độ giới hạn cao hơn và chủ yếu áp dụng cho máy phát thủy điện, máy đúc khuôn, máy phát điện diesel và redactor.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm