Liên hệ với chúng tôi
Nắp nâng

Nắp nâng

Nắp nâng
float valve of drill pipe and liftig cap
Nắp nâng
float valve of drill pipe and liftig cap

Nắp nâng là một công cụ đặc biệt để nâng các công cụ khoan trong kỹ thuật khoan dầu khí và thăm dò Địa Lý.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm