Liên hệ với chúng tôi
Pít tông BƠM BÙN

Pít tông BƠM BÙN

Pít tông BƠM BÙN
piston assembly 1
piston assembly 3
piston assembly 4
piston assembly 5
piston bt60
Pít tông BƠM BÙN
piston assembly 1
piston assembly 3
piston assembly 4
piston assembly 5
piston bt60

Cấu trúc


theo cấu trúc khác nhau, piston được chia thành Piston ngoại quan một mảnh và piston loại tấm áp lực.


các thành phần chính của cụm Piston loại tấm áp lực là: Một piston Lõi, một cao su piston, một vòng tròn, một tấm áp lực, v. v.


các thành phần chính của cụm pít-tông liên kết một mảnh: lõi Piston thép hợp kim và chất đàn hồi Polyurethane hóa rắn Khuôn đúc.Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm