Liên hệ với chúng tôi
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

quyền riêng tư và thu thập dữ liệu


trang web này thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi tại một số điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi trong đặt hàng để xử lý đặt phòng và phục vụ bạn tốt hơn với thông tin thích hợp. Trang web này là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ bên ngoài nào, ngoại trừ như đã nêu trong chính sách này. Thông tin thu thập được bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ e-mail và thông tin thanh toán như thẻ tín dụng. Tên người dùng và mật khẩu của bạn phải được giữ bí mật và bạn không nên chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của trang này là một phần của thỏa thuận này và bạn đồng ý rằng việc sử dụng dữ liệu như được mô tả trong chính sách bảo mật và quyền riêng tư không phải là hành vi vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bạn. Các thông lệ về thông tin trang web này được mô tả thêm trong Chính sách bảo mật và quyền riêng tư.


lựa chọn và từ chối


Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin liên lạc quảng cáo của công ty, bạn có thể "từ chối" NHẬN chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi liên lạc hoặc qua E-mail công ty tại rdfzl@rtpumpparts.com

Sản phẩm