Liên hệ với chúng tôi
Thả giáo

Thả giáo

Thả giáo
releasing spears
Thả giáo
releasing spears

trong quá trình khoan và vận hành từ thông qua loại giáo LM-T là một công cụ chủ yếu được sử dụng để câu cá Ống khoan ống dầu và vỏ từ lỗ cá, sản phẩm có thể được sử dụng với bình cản cắt bên trong, v. v.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm