Liên hệ với chúng tôi
Giáo khối trượt

Giáo khối trượt

Giáo khối trượt
lifting lowering and releasing overshot and sliding block spear
Giáo khối trượt
lifting lowering and releasing overshot and sliding block spear

giáo khối trượt là một dụng cụ câu cá bên trong có thể được sử dụng cả hai để bắt Ống khoan, ỐNg Lót, máy đóng gói, máy cấp nước và cá bị mắc kẹt ngược hoặc sử dụng với các dụng cụ khác. Giáo khối được trang bị hai loại. Giải phóng ngọn giáo một khối và giải phóng Hai KhốI.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm