Liên hệ với chúng tôi
Vòng bi lăn hình trụ

Vòng bi lăn hình trụ

Vòng bi lăn hình trụ
cylindrical roller bearing
Vòng bi lăn hình trụ
cylindrical roller bearing

vòng bi lăn hình trụ có thể được phân tách bằng một hàng, hai hàng và bốn hàng.


Loại ổ trục này có thể được gửi đến Tải trọng xuyên tâm cao và một số Tải trọng trục.


phần tử lăn của vòng bi lăn hình trụ là hình trụ, hai đầu của đường bên ngoài có độ dốc điều chỉnh có thể loại bỏ ứng suất tiếp xúc. Vòng bi lăn hình trụ thiết kế NN và nnu có độ cứng cao và trục máy lo, FC. Vòng bi lăn hình trụ bốn hàng thiết kế fcd và fcdp có thể được gửi đến Tải trọng xuyên tâm cao và áp dụng cho các máy nặng như xay. Vòng bi lăn hình trụ được áp dụng cho động cơ, dầu mỏ, Máy phay và máy tải nặng, v. v.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm