Liên hệ với chúng tôi
Phát hành và đảo ngược quá mức

Phát hành và đảo ngược quá mức

Phát hành và đảo ngược quá mức
releasing and reversing spear and reversing spear
Phát hành và đảo ngược quá mức
releasing and reversing spear and reversing spear
Phát hành và đảo ngược overshot loại

DLT-T là một loại Công cụ câu cá mới, nó có nhiều lợi thế thuộc sở hữu của nhiều overshot khác nhau. Chạm vào hộp. Đặc điểm nổi bật của nó như sau: để tháo và phục hồi cá bị mắc kẹt để thả cá xuống lỗ nếu cần thiết để lưu thông nước rửa, v. v.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm