Liên hệ với chúng tôi
Nâng nhả và đảo ngược quá mức

Nâng nhả và đảo ngược quá mức

Nâng nhả và đảo ngược quá mức
releasing and reversing overshot and lift releasing and reversing overshot
Nâng nhả và đảo ngược quá mức
releasing and reversing overshot and lift releasing and reversing overshot

phát hành và đảo ngược overshot là công cụ mạnh nhất có sẵn để tương tác bên ngoài. Đóng gói. Và cấu trúc đơn giản và chắc chắn mà nó được thiết kế đã làm cho nó trở thành tiêu chuẩn của tất cả các dụng cụ câu cá bên ngoài. Nó được thiết kế đặc biệt để tương tác với các công cụ đảo chiều.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm