Liên hệ với chúng tôi
Giỏ rác lưu thông ngược

Giỏ rác lưu thông ngược

Giỏ rác lưu thông ngược
reverse circulation junk baskets
Giỏ rác lưu thông ngược
reverse circulation junk baskets
Giỏ rác lưu thông ngược loại

LL-F được sử dụng để bắt tất cả các loại đồ vật nhỏ như dụng cụ cầm tay cắt hình nón từ đáy giếng. Trong quá trình khoan, nó tạo ra sự lưu thông ngược cục bộ của chất lỏng ở lõi tốt để có thể thu hồi hoàn toàn rác trong Giỏ rác.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm