Liên hệ với chúng tôi
Phụ đảo chiều

Phụ đảo chiều

Phụ đảo chiều
reversing sub
Phụ đảo chiều
reversing sub

Phụ đảo chiều còn được gọi là giáo đảo chiều, đây là một công cụ đặc biệt để đảo ngược mũi khoan bị kẹt trong khoan và hoạt động quá trình. Khi câu cá hoặc đảo chiều, dụng cụ có thể thoát ra khỏi Kết nối ren của phụ đảo chiều để lấy dụng cụ câu cá ra nếu vật rơi bị kẹt hoặc không nhả ra.Liên hệ với chúng tôi

Công cụ đảo chiều khác:

  • Loại AZ nâng tay câu cá giáo thả 7 "-20

  • đâm Sub NC31-NC50 、 5 1/2mh 2 3/8tbg-31/2tbg

  • hộp đảo chiều Sub 2 3/8tbg-3 1/2tbg

  • Hộp đâm Sub 2 3/8tbg-3 1/2tbg


Sản phẩm