Liên hệ với chúng tôi
Van hở

Van hở

Van hở
opening bypass valve
Van hở
opening bypass valve

Các van mở của dụng cụ khoan được sử dụng để quay vòng dung dịch Khoan hoặc tiêu diệt tốt khi lỗ nước đã được cắm. Van vòng của dụng cụ khoan được nối với mũi khoan hoặc gần đó, trước khi khoan lớp khí-dầu.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm