Liên hệ với chúng tôi
Valving Spear của workover

Valving Spear của workover

Valving Spear của workover
valving spear of workover and die collar
Valving Spear của workover
valving spear of workover and die collar

Giáo Cổ áo là một công cụ câu cá đặc biệt được sử dụng để bắt cá có đỉnh là cổ áo. Nó có đặc điểm là nó có thể kết nối chính xác với cá bất kể khi Vòng cổ ở trong không gian hình khuyên lớn hơn hoặc trong chuỗi ống nhỏ hơn.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm