Liên hệ với chúng tôi
Bộ ổn định lưỡi xoắn ốc tích hợp

Bộ ổn định lưỡi xoắn ốc tích hợp

Bộ ổn định lưỡi xoắn ốc tích hợp
integral spiral blade stabilizer
integral spiral blade stabilizer 2
integral spiral blade stabilizer
Bộ ổn định lưỡi xoắn ốc tích hợp
integral spiral blade stabilizer
integral spiral blade stabilizer 2
integral spiral blade stabilizer

Bộ ổn định lưỡi xoắn ốc tích hợp 3 và 4 có thể được chia thành loại đáy giếng và loại cột khoan. Vật liệu bề mặt làm việc cứng (còn gọi là tiếp xúc với tường) thường được chia thành các loại sau:

  1. chèn cacbua.

  2. hợp chất kim cương điên rồ

  3. sên cacbua vonfram hàn nhiệt độ thấp.

  4. que hàn mài mòn bề mặt hạt v. v.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm