Liên hệ với chúng tôi
Liên Minh búa Fig 1502

Liên Minh búa Fig 1502

Liên Minh búa Fig 1502
fig 1502
Liên Minh búa Fig 1502
fig 1502

Áp suất làm việc:

15,000 PSI (1034 bar)


Các tính năng:

  • Có thể thay thế, con dấu loại môi cung cấp con dấu chính, bảo vệ con dấu kim loại-kim loại thứ cấp, và giảm thiểu nhiễu loạn dòng chảy

  • mối hàn có sẵn

  • có sẵn cho khí chua dịch vụ: áp suất làm việc lạnh 10,000 PSI (690 bar); chỉ có cấu hình mối hàn hoặc ren không áp lực


dịch vụ được đề xuất:

Đường xi măng, nứt gãy, axit hóa, thử nghiệm và sặc và tiêu diệt


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm